Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Planprogram och förstudier

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete för ett markområde kan ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda områdets förutsättningar.

Syftet är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt genom att ta del av erfarenheter och synpunkter från de som är berörda, som till exempel boende och näringsidkare.

Planprogram görs ofta för ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägar och grönytor.

Att göra ett planprogram kan medföra att planprocessen blir effektivare genom att viktiga strategiska frågor klaras ut i ett tidigt skede.

Att göra ett planprogram för ett område är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-09 10.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se