Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Övriga handlingar ÖP 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns befolkning

Rapporten Tjörns befolkning togs fram som ett underlag för ett bostadsförsörjningsprogram som nu har tagits fram. Rapporten redovisar kommunens befolkningsstruktur samt nuläge i tätorterna gällande demografi, skolor, arbetsplatser mm.

Tjörns befolkningPDF

Tjörns själ - sammanfattning och analys av dialogarbetet kring Översiktsplan 2013

Rapporten Tjörns själ sammanfattar det omfattande dialogarbetet som ägt rum under samrådet av Översiktsplan 2013, i enlighet med kommunens tankar om att jobba med dialogarbete för att kartlägga både Tjörns värden och dess brister.

Tjörns själPDF

Tjörn 2025

I enkäten om Tjörns själ har Tjörnbor svarat på frågan "Hur tror/vill du att Tjörn ser ut år 2025?" I denna rapport finns 622 av svaren.

Tjörn 2025PDF

Vindbruksplan

Parallellt med Översiktsplan 2013 samråddes en plan för vindbruk. Under samrådet inkom många synpunkter på denna vindbruksplan, vilka har sammanställts i en samrådsredogörelse. Till utställningen har vindbruksplanen utgått som separat handling. Regler och rekommendationer angående vindbruk har istället arbetats in i planhandlingarna för Översiktsplan 2013.

Som följduppdrag för Översiktsplan 2013 har vidare fattats ett politiskt enigt beslut att upprätta en energibruksplan.

Samrådsredogörelse för vindbrukPDF

Bilagor

Som en del av Del 2 av Översiktsplan 2013 har ett underlag med Tjörns översvämningszoner tagits fram. Då kartorna i Del 2 är i en mindre skala finns de även i form av en bilaga i A3.

Tjörns översvämningszonerPDF

Sidan senast uppdaterad 2016-09-06 15.51
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se