Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind SW 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Strandstädning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skräp på Björholmen

I Kattegatt utanför Tjörn möts havsströmmar som för med sig tonvis med skräp. Bohuskusten tar årligen emot flera hundra ton ilandflutet skräp.

Storleken på skräpet varierar kraftigt. I haven finns allt från tappade containrar till fragment av båtfärg, några tusendels millimeter stora.

Omkring 90 procent av skräpet är plastföremål av olika slag. Plast kan förorsaka skador och döda havets däggdjur, havsfåglar och fiskar på två olika sätt: djuren kan trassla in sig i skräpet eller svälja det för att de tror att det är mat. Så många som 95 procent av alla stormfåglar i Nordsjön har plast i sina magar, i genomsnitt 30 bitar.

Stora mängder marint skräp blir kvar längs kusten på grund av att det saknas resurser. I dagsläget finns inget statligt stöd till drabbade kommuner.

Strandstädningen runt Tjörn sköts av den ideella föreningen Strandstädarna. Den bildades 2011 på initiativ av de två västkustborna Stefan van der Heiden och Anett Persson som upprörts av allt ilandflutet skräp.

Här kan du se filmen Strömmar av plast – Västerhavets dilemma. Den hade premiär i augusti 2014 under Västerhavsveckan.

Filmen har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götaland, Ren kust-projektet, KIMO Sverige, miljöförvaltningen i Göteborgs stad, Håll Sverige Rent med flera.

Sidan senast uppdaterad 2019-01-28 14.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se