Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,6 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Naturskydd

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Jungfru Marie nycklar, Härön. Foto: Maria Johannessen

Naturreservat finns i följande områden på Tjörn:

  • Stigfjorden (naturvårdsområde)
  • Härön
  • Säby kile
  • Toftenäs
  • Breviks kile reservat
  • Pater Noster-skären
  • Tuveslätt
  • Kälkerön

Natura 2000

Natura 2000 bygger på Habitat- och Fågeldirektiven. Sverige och övriga EU-länder ska föreslå områden med naturtyper och arter som är av gemensamt intresse för EU.

Hänsynsområde

Inom Tjörns kommun ligger Grönskären, väster om Härön.

Andra skyddsformer

Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden.

Det finns även naturminne, landskapsbildsskydd samt djur- och/eller växtskyddsområde

Naturvårdsprogram för Tjörn kommun

Programmet består av tre delar.

I den första delen beskrivs bland annat Tjörns geografiska läge, geologi och kulturhistoria. I denna del finns även några naturpärlor med som Sundsby säteri samt den lagstiftning som berör naturvårdsarbetet.    
 
I del två redovisas programmets status, målen med kommunens naturvårdsarbete samt vilka åtgärder som ska genomföras.

Del tre är en objektskatalog som innehåller naturområden med särskilt höga värden för naturvården och det rörliga friluftslivet.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-26 13.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se