Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,3 °C
Medelvind WSW 8,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Värmepumpar och bergvärme

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det finns en hel del att tänka på vid installation av värmepump. Hänsyn ska tas till:

 • antalet hushållsmedlemmar och deras ålder
 • husets typ, storlek, skick och byggår
 • husets befintliga energisystem
 • ventilationssystem
 • tomtförutsättningar
 • energiförbrukning

Tillstånd krävs

Det krävs tillstånd från kommunen för installation av värmepump som hämtar värme från:

 • jord
 • berg
 • grundvatten
 • ytvatten

Kommunen ställer krav på var du ska anlägga värmekällan och hur du gör det.

För luftvärmepumpar, det vill säga värmepumpar som hämtar värme från utomhusluften, krävs inte tillstånd. Däremot är det viktigt att dessa placeras på ett sätt som inte stör grannar. Tänk även på att vid olämplig placering av aggregaten kan vibrationer i husväggen uppstå som kan uppfattas som störande buller i inomhusmiljön.

Ansökan

Du ansöker om tillstånd på en särskild blankett som kan hämtas här på hemsidan (se länk till höger) eller hos kommunen. Skicka in din ansökan med situationsplan senast 6 veckor innan du tänkt påbörja arbetet. Detta för att miljöavdelningen ska hinna handlägga din ansökan och att eventuella kompletteringar ska hinna komma in, innan miljöavdelningen godkänner ansökan och skickar ut ett tillstånd om att du får anlägga värmekällan. Arbetet får inte påbörjas innan kommunen gett sitt godkännande.
 
Vid en ansökan ska följande vara med:

 • En situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 där du markerat ut eventuella vattentäkter, avloppsanläggningar och värmepumpar i området. (Situationsplanen kan du få utskriven hos kommunen.)
 • Eventuellt medgivande från grannar, om borrning eller grävning ska ske närmare än 10 meter från fastighetsgräns, samt om borrning eller grävning ska ske närmre än 20 meter till grannes borrhål eller grävda värmekälla.

Viktigt att tänka på

 • En borrad eller grävd dricksvattentäkt bör inte ligga närmare ett energiborrhål än 30-20 meter.
 • Grannfastigheter måste tillfrågas om borrning eller nedgrävning av värmekälla ska ske närmare än 10 meter från fastighetsgränsen, och ett borrhåll eller grävd värmekälla får inte ligga närmare än 20 meter till ett annat borrhål eller grävd värmekälla. (Anledningen är att de kan reducera kapaciteten hos varandra.)

Om värmepump installeras utan tillstånd från kommunen ska en miljösanktionsavgift tas ut enligt Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950).

Information

För installation av bergvärme ska borrningen ske av en certifierad borrfirma och certifierade borrare enligt Normbrunn-07.Sidan senast uppdaterad 2018-04-05 13.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se