Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Miljöfarlig verksamhet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Din verksamhet kan räknas som miljöfarlig om till exempel:

  • avloppsvatten, farliga ämnen eller gas släpps ut
  • byggnader, mark och anläggningar används på ett sätt som kan skada människors hälsa eller miljön
  • verksamheten påverkar omgivningen genom buller, skakningar, ljus och strålning.

De miljöfarliga verksamheterna på Tjörn finns bland annat inom fisk- och båtindustri, båthamnar, avloppsanläggningar, upplag av schaktmassor och husbehovstäkter, bilverkstäder, biltvättar, tankstationer, avfallsanläggningar och vindkraftverk.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter kan vara anmälningspliktiga. Om du vill starta en miljöfarlig verksamhet måste du anmäla detta till miljöavdelningen. Du ska göra anmälan på en speciell blankett och skicka in det till miljöavdelningen senast 6 veckor innan verksamheten startar.
 
Ta alltid kontakt med miljöavdelningen om du är osäker.

När du skickar in din anmälan ska du skicka med bland annat:

  • situationsplan med eventuella recipienter,
  • omgivningsbeskrivning
  • teknisk beskrivning av anläggningen
  • säkerhetsdatablad för alla kemikalier som skall användas inom verksamheten.

Ha en öppen dialog och diskutera med dina grannar vilket kommer att innebära mindre klagomål i framtiden.

Även om verksamheten inte är anmälningspliktig bör en dialog med miljöavdelningen föras innan start av ny miljöfarlig verksamhet.
 

Kontroll

Miljöfarliga verksamheter kontrolleras regelbundet. Det är tillsynsmyndigheten, som ibland kan vara kommunen, som gör kontrollerna. Kontrollerna görs för att minska belastningen på omgivningen, både av miljömässiga- och hälsomässiga skäl.

Som företagare måste du också göra egenkontroll och se till så att alla regler och lagar följs i din verksamhet.

En fast årlig avgift tas ut av vissa verksamheter. För andra verksamheter sker debiteringen utifrån hur mycket tid miljöavdelningen avsätter för det enskilda ärendet. Miljötillsyn kostar 850 kr i timmen enligt taxa fastställd i Kommunfullmäktige.


Sidan senast uppdaterad 2019-08-19 13.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se