Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Köldmedier

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Köldmedia finns till exempel i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till en ökad växthuseffekt. Det finns därför lagar och regler för hur dessa ska hanteras.

Information om gällande lagstiftning

9 juni 2014 trädde EU:s nya f-gasförordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser i kraft och de flesta bestämmelser började att gälla 1 januari 2015. Det innebär flera nya regler bland annat gällande läckagesökningsintervall och att mängden kg köldmedia byts ut till CO2e. I EU:s nya f-gasförordning 517/2014 anges med vilken periodicitet aggregaten ska läckagekontrolleras samt vilka anläggningar som ska läckagekontrolleras. Mer information finns i tabellen nedan och i länkarna på höger sida.

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att yrkesmässigt använda köldmedia av typen HCFC, till exempel R22 får sedan 1 januari 2015 inte användas i aggregat över 3 kg. I aggregat under 3 kg får den användas men inte fyllas på.

Anmälan till miljöavdelningen

Om du har en köldmedieanläggning som innehåller mer än sammanlagt 14 ton CO2e ska du anmäla detta till miljöavdelningen. Även konvertering av köldmedieanläggningar på 14 ton CO2e ska anmälas till miljöavdelningen. Vid ny installering av köldmedieanläggning ska du anmäla detta till kommunen i god tid innan användning.

Enligt den nya EU-förordningen är det antalet ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bestämmer hur ofta läckagekontrollerna ska utföras. Enligt lag måste du med jämna mellanrum kontrollera din köldmedieanläggning. Vid kontrollen kontrolleras läckage från anläggningen. Kontrollen för läckage måste ske av ett certifierat kontrollföretag.

Mängd köldmedia (ton CO2e)

Intervall för kontroller

5-49

minst var tolfte månad

50-499

minst var sjätte månad

> 500

minst en kontroll var tredje månad


Även vid installation eller ingrepp i köldmedieaggregatet ska en kontroll utföras. Om du vid kontrollen upptäcker läckage av något slag ska du genast åtgärda det och rapportera det till miljöavdelningen.

Om du har ett aggregat som ska kontrolleras varje år måste du föra en journal över allt du gör.

Påfyllning, återfyllning, kontroll och så vidare ska föras in i journalen. Register ska föras över mängd köldmedia som finns och återvinns i samband med service, underhåll och bortskaffande. Om du inte gör kontrollen inom rätt kontrollintervall får du betala en miljösanktionsavgift.

Årlig kontrollrapport

Om den totala köldmediemängden är minst 14 ton CO2e ska du lämna in en årlig kontrollrapport till Miljöavdelningen. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars varje efterföljande år. Miljöavdelningen granskar därefter rapporten så att den uppfyller lagens krav. Handläggningstiden för granskning av rapporten är 850kr/timma som baseras på Taxa enligt miljöbalken.Sidan senast uppdaterad 2019-04-26 08.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se