Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kemikalier

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Glaskärl. Foto: Maria Johannessen

Om du hanterar och använder kemiska produkter på fel sätt kan det skada människor och miljön. Därför är det viktigt att du följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns.

Alla som producerar eller använder kemikalier ska försöka att använda den som är minst farlig för människor och miljö.  

Tillverkarens ansvar

Det är den som släpper ut produkten på marknaden som ska utreda vilka skador på människor och miljö den kan orsaka. Ut efter det ska företaget avgöra hur produkten ska klassificeras och märkas.  

Egenkontroll

Det är du som ansvarar för verksamheten som ska se till så att kemikalier hanteras så säkert som möjligt. Eventuellt utsläpp ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. För att åstadkomma detta räcker det inte bara med tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att regelbundet bedöma riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. Det är också viktigt att alla som ska hantera kemikalierna har den kunskap som behövs.

Kemikalieförteckning

Du som använder kemikalier i din verksamhet ska skriva ner dessa i en kemikalieförtecking. I förteckningen ska du ange vilka ämnen som är farliga som t ex brandfarliga, explosiva eller hälsofarliga. För de ämnen som är farliga måste det finnas så kallade säkerhetsblad. Säkerhetsbladen innehåller bland annat information om vad man ska göra om det händer en olycka, hur man ska göra med eventuellt avfall och hur man ska transportera och lagra produkten.  

Förvaring av kemikalier

Kemikalier ska inte lagras i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna. Det är också viktigt att kemikalier förvaras väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Gifter bör förvaras inlåsta. Det är viktigt att välja placering så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas. Utrymmen där kemikalier förvaras ska skyltas/märkas med dekaler så att det tydligt framgår att det förvaras kemikalier där.

Sidan senast uppdaterad 2017-06-09 13.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se