Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förorenade områden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om det finns farliga ämnen i ett område som kan skada människor hälsa eller miljön kallas det förorenat område. De farliga ämnena kan finnas i mark, vatten eller byggnader. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Ansvar

Om du äger en tomt som är förorenad så måste du meddela detta till miljöavdelningen. Du måste göra en anmälan innan du gör något för att sanera marken.
 
Det är ägarens ansvar att:

  • ta kontakt med miljöavdelningen​ på kommunen
  • marken blir undersökt
  • åtgärder föreslås för att sanera marken
  • se till att det förorenade materialet tas om hand

Den som förorenat ska betala. Om det inte är den nuvarande fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren så kan det behövas en ansvarsutredning.

Tänk på vid sanering

Ofta är det en fördel om miljöavdelningen är på plats vid saneringen.

Du måste söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att transportera bort de förorenade massorna. Tänk också på att du måste transportera bort de förorenade massorna direkt. Vill du mellanlagra massorna någonstans så måste du ha speciellt tillstånd för detta.

Om du vill att någon annan ska transportera bort massorna måste de ha tillstånd eller anmäla om transport av farligt avfall till länsstyrelsen.

Efter marksanering

När du har sanerat området ska du lämna följande information till miljöavdelningen så snart som möjligt:

  • hur marksaneringen utförts
  • kvittens från transportör och mottagare av de förorenade massorna
  • bilder på de underliggande lagren samt massorna
  • i vissa fall ska uppföljande prov tas för att visa att området blivit tillräckligt sanerat

Informationen ska lämnas in till miljöavdelningen så snart som möjligt efter att saneringen är gjord.

Kontroll

Det är miljöavdelningen som kontrollerar så att saneringen av det förorenade området görs på rätt sätt.

Sidan senast uppdaterad 2014-02-04 09.37

Kontaktuppgifter

Miljö o Hälsoskyddsinsp
0304-60 11 06
lene.larsson@tjorn.se

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se