Eldning utomhus i mindre omfattning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Råden och anvisningarna nedan gäller för villatomt, fritidstomt eller likvärdigt inom Tjörns kommun.

Eldning sker under eget ansvar även om den är anmäld till räddningstjänsten eller miljöavdelningen, Tjörns kommun. Förlorar du kontrollen över elden med brandspridning som följd, kan detta  komma att betraktas som allmänfarlig vårdslöshet i enlighet med Brottsbalken (1962:700) 12 och 13.

Anmäl gärna

När det gäller eldning i mindre omfattning kan det vara bra att tala om det för räddningstjänsten men det är inget måste.

Oavsett omfattning får eldning endast ske under dygnets ljusa timmar.

Om du tappar kontrollen över elden och den sprider sig, kan du åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.* 

Tänk på att eldning även regleras av miljöbalken (1998:808)länk till annan webbplats

* I enlighet med Brottsbalken (1962:700) kapitel 12 och 13.

Tillåtet att elda?

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med samlad bebyggelse, detaljplan eller områdesbestämmelser [...] är förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden endast ske av torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. (Lokala hälsoförskrifterna § 9)

Råder eldningsförbud?

Under perioden 1 juni–31 augusti får du inte elda inom detaljplanerat område, inte ens i tunna. Anledningen är miljö- och hälsoskäl.

Det är du som tänker elda som måste ha koll på om det är eldningsförbud eller inte. Information om eldningsförbud finns:

  • här på kommunens webbplats
  • på kommunens sociala medier
  • kommunens digitala anslagstavlalänk till annan webbplats
  • i annonser i lokal- och dagstidningar
  • på räddningstjänstförbundets telefon 010-471 44 01

Eldningsförbud kan utfärdas av kommunens räddningschef eller länsstyrelsen.

Avstånd

Elda på betryggande sätt och avstånd till byggnader, brännbart upplag, skog, el- och telefonledningar, arbetsmaskiner, växande gröda eller brandfarliga varor.

Avgränsnings- och skyddsåtgärder

Innan du börjar elda bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara framtaget. Detta kan vara vattenförråd, trädgårdslang med godtagbart tryck, ruskor eller dylikt. Vid eldning på marken; vattna runt om området som ska brännas av. Om du ska elda mycket ris ska du ta lite i taget. Bäst är att elda i en plåttunna, kar eller likvärdigt.

Bevakning

Elden ska hållas under bevakning till den släckts. Enkel regel: Den som startat elden är den som släcker den!

Vindändring

Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI:s hemsida www.smhi.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Larmrutiner

På platsen eller i dess närhet ska det finnas möjlighet att ringa 112 - helst mobiltelefon så att det går att motringa.

Kontroll efter eldning

Särskild kontroll av större askhögar ska ske. Vattenbegjutning under omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Tidpunkt för eldning

Eldning skall vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-10 10.55

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se
www.sbrf.selänk till annan webbplats

Ska du elda? Informera oss gärna!
raddning@sbrf.se
010-471 44 01

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se