Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Cisterner

Störst text
Stor text
Normalstorlek
cistern

En cistern kan användas för att lagra brandfarliga vätskor. Det finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.  

Du som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Det innebär bland annat att cisternen ska besiktigas regelbundet.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner. Det är du som har en cistern som har ansvaret för att föreskrifterna följs. Det är kommunens miljöavdelning som ansvarar för att kontrollera så att reglerna följs.  

Anmälan av cistern

Anmäl till miljöavdelningen senast sex veckor innan du installerar en cistern eller börjar hantera en brandfarlig vara.  

Informationsplikten gäller:

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m³ .
  • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m³ men högst 10 m³ .
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Kontroller

Alla cisterner måste kontrolleras regelbundet så att de inte läcker. Hur ofta du behöver göra kontrollerna varierar bland annat med hänsyn till hur lätt cisternen rostar. Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollerna görs. 

Kontrollerna ska utföras med rätt intervall enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5). Kontrollrapporten måste inte skickas till kommunen men den ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Skrotning av cistern

Cisterner och tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Om du tar en cistern ur bruk ska du meddela detta till kommunen.

Sidan senast uppdaterad 2019-01-09 11.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se