Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Biltvätt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Biltvätt i hall - inifrån bilen

Det är inte tillåtet att tvätta bilen så det riskerar hälsa eller miljö.

Om du använder tvätt- och avfettningsmedel när du tvättar bilen på tomten eller på asfalterad mark kan dricksvattenbrunnar och vattendrag förorenas. Tänk på att ledningar för dagvatten ofta leder ut till vattendrag eller sjöar med växt- och djurliv.

Om brunnen är ansluten till det kommunala spillvattennätet ska den inte heller användas till utsläpp av spolvatten från bilen. Avloppsreningsverkens bakteriekultur påverkas negativt av tvätt- och avfettningsmedel. Det gäller även för din enskilda avloppsanläggning.

Om du behöver använda tvätt- och avfettningsmedel åker du till en tvättanläggning. De har krav på sig att rena vattnet innan det släpps ut i naturen.

Avspolning av bilen är okej

Vill du spola av din bil med endast vatten så är det okej att göra förutsatt att vattnet inte leder direkt till vattendrag eller vattentäkt. Det bästa är om du spolar av din bil på en gräsmatta eller grusplan. Om du står på någon annans mark så behöver du tillstånd från den som äger marken.
 

Policy för fordonstvätt

Vid tvätt, använd alltid produkter som är miljömärkta. En policy för miljökrav på fordonstvätt har tagits fram som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Sidan senast uppdaterad 2018-11-30 10.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se