Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Dricksvatten som livsmedel

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar vatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos miljöavdelningen

Om du har en dricksvattenanläggning som i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer, eller försörjer 50 personer eller fler, så ska den registreras hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Kommersiella verksamheter omfattas alltid av livsmedelslagen oavsett producerad mängd.

Det gäller till exempel när

  • du äger en fastighet med lägenheter som du hyr ut
  • du eller din ideella förening ansvarar för någon typ uthyrningslokal där de som hyr har tillgång till ett kök
  • du förser ett annat livsmedelsföretag med dricksvatten

Driver du ett annat livsmedelsföretag och har egen brunn där du använder vattnet i produktionen, omfattas vattenförsörjningen av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Undersökningsprogram

Dricksvatten vara hälsosamt och rent. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram för egenkontroll och regelbundna undersökningar. För alla dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten ska det finnas ett undersökningsprogram.

Undersökningsprogrammet ska skickas in till miljöavdelningen för att fastställas av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.


Sidan senast uppdaterad 2019-11-21 15.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se