Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

Ansvaret för den operativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk
verksamhet ligger på kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Verksamheter som är anmälningspliktiga

De verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även kosmetiska solarier är anmälningspliktiga, enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Om verksamheten startas innan en anmälan gjorts kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordningen om miljösanktionsavgifter.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som är inte är anmälningspliktiga är sådana verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta till exempel hårvård, skönhetsbehandling, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, hudvård och zonterapi med flera.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar.

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll vilket innebär bland annat att verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll.

Det är viktigt att känna till att det är den som bedriver en verksamhet eller som vidtar en åtgärd som ska kunna visa att det kan ske utan risk för människors hälsa eller för miljön. Det är verksamhetsutövarens uppgift att visa att egenkontrollen är
tillräcklig och rimlig för att förhindra hälsoproblem. Det kallas också för principen om omvänd bevisbörda.

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.


Sidan senast uppdaterad 2017-03-10 15.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se