Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind SW 7,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skolor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolgården i Rönnäng

I Tjörns kommun tar vi uttrycket ”Att lära för livet” på fullaste allvar. Det gör vi bland annat med en hög andel yrkesskickliga och behöriga lärare men också genom ett målmedvetet arbete med fokus på varje enskild elev. Vi hjälper dem att lyckas.

Varje elev ska bli bättre i skolan

Tjörns skolor står sig mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner och finns med i toppen vid flera mätningar. Framgångsreceptet heter systematiskt arbete på alla nivåer, det vill säga allt ifrån det politiska planet och förvaltningsledning till rektorer och lärare.

På Tjörn arbetas ständigt med rutiner, handlingsplaner och tydlig ansvarsfördelning till välutbildade och engagerade lärare. Här samarbetar alla skolor. Vi har höga förväntningar på eleverna. Målet är vi alla överens om – varje enskild elev ska bli ännu bättre i skolan.

Vilken skola önskar du ditt barn?

Och det målmedvetna arbetet bär frukt. När Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2016 utsåg Sveriges bästa skolor kom Tjörn på 10:e plats, och blev därmed den bästa skolan i Västra Götaland och Halland. Även Lärarförbundet rankar Tjörn högt. När de 2015 tillkännagav Sveriges bästa skolkommun hamnade Tjörn på 20:e plats.

Många förstelärare

Det finns naturligtvis många saker som bidrar till att bibehålla topplaceringarna, skickliga lärare inte minst. Tjörn har 17 så kallade förstelärare som är särskilt yrkesskickliga och kan stimulera kollegor.

Digitalt och entreprenöriellt

Samtliga elever i årskurs 7 till 9 har bärbar daator. Även i förskolan används digitala verktyg. Man arbetar med entreprenöriellt lärande i olika projekt för årskurs 6-9 och gör satsningar på matematik i alla åldersgrupper.

Säkra och stimulerande utemiljöer

En inbjudande och säker skolgård lockar till utevistelse och aktivitet. Våren 2013 invigdes en helrenoverad skolgård på Rönnängs skola. Skolgården erbjuder bland annat rutschkana, grönområden med bänkar och en multiarena för basket, bandy och fotboll. Ny och fräsch är även den nya förskolan i Kållekärr som invigdes våren 2014. Den är drygt 1 000 kvadratmeter stor.

Tjörn har åtta grundskolor

Grundskolorna är två 6 - 9 skolor, sex 1 - 5 skolor samt Fridas Hage och Häggvallskolan som utgör en 1 - 9 enhet med barn från förskoleklass till och med klass 9 grundskola samt obligatorisk grundsärskola. I grundsärskolan erbjuds även ett 10:e skolår. På samtliga skolor med elever upp till klass 5 erbjuds även skolbarnsomsorg på fritidshem. Grundskolor finns på följande platser: Skärhamn, Rönnäng, Myggenäs, Långekärr, Kållekärr, Häggvall samt Bleket.

Fakta

 • Det finns ca 1 400 elever i grundskolan årskurs 1 - 9 (inklusive grundsärskola)
 • Andel lärare med pedagagogisk högskoleexamen är 92 procent

Skola och kultur vävs samman

För att stärka de estetiska lärprocesserna och säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning inom kulturområdet finns en årskursbunden plan.

 • Årskurs 1 - dansmatematik
 • Årskurs 2 - bild med fokus på måleri och färg, besök på Nordiska Akvarellmuseet och författarbesök
 • Årskurs 3 - bild med fokus på teckning samt besök på Nordiska Akvarellmuseet
 • Årskurs 4 - drama
 • Årskurs 5 - film och författarbesök
 • Årskurs 6 - uppstartsdagar med äventyrspedagogik och drama
 • Årskurs 7 - samtidskonst med Nordiska Akvarellmuseet och besök på huvudbiblioteket
 • Årskurs 8 - skolbio och författarbesök
 • Årskurs 9 - teaterresa utanför Tjörn
 • Grundsärskola - bild/måleri/besök på Nordiska Akvarellmuseet/musik
Sidan senast uppdaterad 2016-05-06 08.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se