Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind WNW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Barnomsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kulturskolan

Förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolorna på Tjörn har pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år. De finns på följande platser: Kållekärr, Långekärr, Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och Tångeröd.

På Tjörn finns tre familjedaghem, i Höviksnäs, Kållekärr och Skärhamn.

I Myggenäs finns Familjecentralen Måsen med en öppen förskola.

Barn är rika och kompetenta

Med vår förskoleverksamhet vill vi inspirera, utveckla och utmana barnens lärande. Vi ser alla barn som rika och kompetenta, med en egen drivkraft att utvecklas där miljön, både inne och ute, skapar de bästa förutsättningarna.

Vi har närhet till naturen och natursköna områden som erbjuder fantasifulla lekmiljöer. Alla barn är ute minst en gång om dagen oavsett väder och vind.

Fritids

Fritidshem erbjuds från det år eleven börjar i förskoleklass till och med det året då eleven fyller 13 år. Fritids finns i Kållekärr, Långekärr, Myggenäs, Skärhamn, Rönnäng och Höviksnäs.

Fakta

  • ca 570 barn i kommunens förskoleverksamhet
  • ca 160 elever i förskoleklass

Skola och kultur vävs samman

För att stärka de estetiska lärprocesserna och säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning inom kulturområdet har Tjörn en årskursbunden plan.

  • Förskola 1–4 år samt pedagogisk omsorg - dans/rytmik/musik/saga, boklåda
  • Förskola 5 år samt pedagogisk omsorg - skaparverkstad
  • Förskoleklass - dans och rytmik
  • Fritids - lovverksamhet inom konst och kultur


Sidan senast uppdaterad 2016-05-06 08.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se