Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ett viktigt begrepp när det gäller bygglov är detaljplaner. En detaljplan talar om hur marken får användas för till exempel bostäder, verksamhetsbyggnader och gångstråk.

Den talar också om hur många byggnader som får byggas och hur de i huvudsak ska utformas – det kan gälla taklutningar, byggnadshöjder, antal tillåtna våningar, vilka balkonger som ska vara inglasade med mera.

Detaljplanen är ett bindande dokument som ger fastighetsägarna byggrätt. När ansökan om bygglov kommer in, är det kommunens uppgift att granska om den följer detaljplanen och uppfyller övriga krav (enligt Plan- och bygglagen).

Sidan senast uppdaterad 2017-09-20 13.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se