Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,2 °C
Medelvind NE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Var bor du?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Karta

När du vill bygga, bygga om eller riva är det viktigt att veta var du bor. Finns det en detaljplan? Gäller strandskydd?

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

För tätbebyggda områden finns det ofta en detaljplan. I en detaljplan finns kommunens bestämmelser om hur området ska bebyggas. Det kan handla om var du får bygga, hur stort du får bygga och hur byggnaden får se ut. Detaljplanen bestämmer också vad som får byggas på en viss plats och vilka platser som inte får bebyggas.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse finns också bestämmelser. Sammanhållen bebyggelse är ett område där flera bebyggda fastigheter gränsar till varandra. Där finns kravet på bygglov precis som inom detaljplan, men inga fastställda regler om utformning och placering. Istället prövar vi lämpligheten utifrån reglerna i plan- och bygglagen.Sidan senast uppdaterad 2017-09-20 13.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se