Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,9 °C
Medelvind WSW 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Attefallshus

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Attefall och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Attefallsreglerna gäller inte för hus som är, eller ligger i områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Har du ett hus eller bor i ett område som är särskilt värdefullt kulturhistoriskt sett ska åtgärden prövas genom en vanlig bygglovsprövning i förhållande till detaljplanen.

För att få en riktlinje gällande vilka områden det gäller kan du titta i kommunens kulturmiljöprogram. Där finns ett antal områden, särskilt utpekade och beskrivna. Huruvida anmälan eller lovplikt gäller är dock alltid en prövning från fall till fall oavsett om området du bor i är utpekat eller inte.

Är du osäker på om du berörs av, eller har andra frågor, så är du välkommen att höra av dig till kommunens byggavdelning med dina frågor.

Mer om regler för Attefallshus, se länk till Boverkets hemsida.

Sidan senast uppdaterad 2019-08-28 17.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se