Bygglov, ansökan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Man fyller i blankett

Handlingar som ska lämnas in

Hur omfattande en bygglovsansökan behöver vara beror på vad det är som ska byggas.

I normalfallet, exempelvis ett nytt bostadshus, krävs följande handlingar:

 • Ansökan om bygglov på blankett (1 exemplar), underskriven
 • Måttsatt situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnads- eller fastighetskarta i skala 1:500 (3 exemplar)
 • Måttsatt planritning i skala 1:100 (3 exemplar)
 • Måttsatt sektion i skala 1:100 (3 exemplar)
 • Fasadritningar med marklinjer i skala 1:100 (3 exemplar)
  OBS! Ritningarna ska vara i A3-format!

 • Anmälan om kontrollansvarig på blankett (1 exemplar)

För exempel på hur handlingarna kan se ut, se länkar till höger.

Några anvisningar och råd

Situationsplanen ska i vissa fall baseras på en så kallad nybyggnadskarta. Den följer ofta med tomthandlingarna vid byggande inom nyexploateringsområden (kommunala tomter). Nybyggnadskarta krävs exempelvis också som regel vid ny bebyggelse inom detaljplan i tätorterna. Du beställer själv en nybyggnadskarta hos Metria AB (länk till höger).

På situationsplanen och/eller fasadritningarna ska det framgå:

 • höjden på färdigt golv
 • vilka urschaktningar som planeras
 • om man planerar att fylla upp med schaktmassor någonstans.
 • nuvarande/blivande marknivåer

Förändringar av markens höjdläge ska redovisas i sin helhet och anslutning till befintlig mark ska redovisas. Om det krävs anordningar i eller i anslutning till tomtgränsen ska detta också redovisas.

En korrekt ansökan går snabbare

Om ansökan är komplett och korrekt går handläggningen snabbare. Det är också viktigt att förslaget är anpassat till omgivningen och är estetiskt tilltalande. Om fastigheten finns inom en detaljplan förenklas handläggningen om förslaget överensstämmer med detaljplanen.

I vissa fall kan byggavdelningen behöva höra grannar eller andra instanser som exempelvis Tjörns naturskyddsförening, Bohusläns museum, miljöavdelningen eller Trafikverket. I regel lämnar vi en svarstid på två till tre veckor. Inkommer det några erinringar tillskrivs sökanden för att ges tillfälle att bemöta dessa.

Ta gärna kontakt med plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen lämnar information om vilka handlingar som kan behövas för just ditt projekt. Det är viktigt att ansökan är komplett. Du ska dock inte heller lämna in mer och dyrare handlingar än vad som behövs. Kontrollera gärna exempelvis om nybyggnadskarta behövs i ditt ärende.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 300 meter krävs normalt strandskyddsdispens.

 

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se