Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Startbesked

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Takbygge i Nordviksgärde

Du måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. För normala ärenden fastställs kontrollplanen i startbeskedet, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet. Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan den behöva kompletteras med en certifierad sakkunnig. Det fastställs också eventuella villkor för att få påbörja arbetena.

Startbeskedet upphör att gälla samma dag som beslutet om lov upphör att gälla. För anmälningspliktiga åtgärder, till exempel när du installerar en eldstad, upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-27 11.39

Kontaktuppgifter

Linus Persson
0304-60 11 47

Byggnadsinspektör
0304-60 11 47
linus.persson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se