Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Slutbesked

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hus på Hamneskär, Pater Noster

Slutbesked ges när alla krav är uppfyllda. De åtgärder som har angetts i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Byggnaden eller anläggningen får normalt inte tas i bruk förrän slutbesked är meddelat.

Slutbesked kan meddelas även om det finns kvar mindre brister. Det görs i så fall anmärkningar på bristerna som då ska åtgärdas senare. Handlar det om större brister kan det ges ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram till ett bestämt slutdatum. Inom denna tidsfrist ska bristen åtgärdas eller nödvändig kontroll utföras. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas slutligt frågan om slutbesked.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-27 11.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se