Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind W 11,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Enkla bygglov

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Öppet fönster mot havet, detalj

Bygglovshandläggaren kan bedöma att ditt ärende bara behöver ett så kallat enkelt bygglov. Då behövs ingen kontrollansvarig. Däremot behövs en enkel kontrollplan som ska godkännas.

Här följer några exempel på ärenden där det kan räcka med enkla bygglov. I huvudsak handlar det om ifall åtgärden förändrar eller bevarar husets karaktär.

Vad är en "väsentlig förändring"?

Om ett ljusgult hus målas mörkgult är det en oväsentlig förändring. Om ett ljusgult hus målas svart är det en väsentlig förändring.

Skylt

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Vet du inte om det finns en detaljplan i området - fråga oss!

Omfärgning av fasad

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan krävs bygglov för omfärgning om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Byte av fasadbeklädnad

För byggnader och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan krävs bygglov för byte av fasadbeklädnad om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Byte av taktäckningsmaterial

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan krävs bygglov för byte av taktäckningsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Ny dörr/fönster, byte av dörr/fönster

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs bygglov för ny dörr/fönster eller byte av dörr/fönster om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Mindre markåtgärd

För markåtgärder som förändrar markens höjdläge krävs marklov. Om markåtgärden omfattar endast en liten del av fastigheten kan den räknas som mindre.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se