Bygga anmälningspliktigt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Spade i sand

Ibland krävs en anmälan även om det inte krävs bygglov eller rivningslov. Dessa åtgärder kallas för anmälningspliktiga arbeten.

Exempel på anmälningspliktiga arbeten:

  • När du vill ändra på en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen väsentligen påverkas.
  • När du vill installera eller väsentligen ändra på hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation och vatten och avlopp. När det handlar om vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt.
  • När du vill göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • När du vill göra vissa rivningsåtgärder.
  • När du vill underhålla en värdefull byggnad som regleras i detaljplan eller i andra områdesbestämmelser.
  • När du vill bygga eller ändra enligt Attefallsreglerna.

Kravet på anmälan gäller inte vissa lovbefriade åtgärder på en- och tvåbostadshus eller lovbefriade komplementbyggnader. Det ska dock alltid göras en anmälan om åtgärden innebär en ändring av bärande konstruktioner.

En anmälan ska vara skriftlig. Den skickas till samhällsbyggnadsnämnden.

Avgifter

Du debiteras en avgift för handläggning av anmälan enligt gällande prislista. Du hittar några prisexempel på sidan med avgifter och taxor.

Övrig information

För att få påbörja anmälningspliktiga arbeten krävs ett startbesked. Startbeskedet för anmälningspliktiga arbeten gäller i två år. Du måste alltså påbörja din åtgärd inom två år efter att startbeskedet gavs.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se