Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,7 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Bygga anmälningsfritt

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov.

Här är en överskådlig skiss över vad som gäller inom detaljplan (klicka för förstoring).

 

Bygglovsfritt


Därutöver högst två komplementbyggnader (friggebodar) om sammanlagt 15 m² byggnadsarea (utvändigt mått).

Taknockshöjden på dessa får inte överstiga 3,0 meter.

Komplementbyggnaderna får inte dominera över befintligt en- eller tvåbostadshus.

Riktlinje för mindre tillbyggnader utan bygglov utanför detaljplan och samlad bebyggelse:

 • Tillbyggnaden får högst omfatta 50 % av befintlig byggnads storlek (volym).

Riktlinjer för komplementbyggnader utan bygglov utanför detaljplan och samlad bebyggelse:

 • Komplementbyggnader ska uppföras i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Egen fastighet får inte bildas kring komplementbyggnader uppförda med stöd av detta lagrum utan särskild lämplighetsprövning.
 • Högst två komplementbyggnader om sammanlagt 50 m² byggnadsarea (utvändigt mått).
 • Taknockshöjden på dessa får inte överstiga 5,0 meter.

Viktigt att tänka på och viktigt att undvika:

 • Det går inte att bygga utan bygglov närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörda grannar medger byggandet. Spara i så fall ett intyg på medgivandet!
 • Mindre tillbyggnad på 50 % beräknas med utgångspunkt från den utformning, som godkänts i ett beviljat bygglov.
 • Vid beräkningen av 50 % ska hänsyn tas till grund, källare, vind med mera.
 • Tillbyggnad kan ske i flera etapper, men slutresultatet får högst utgöra 50 % av den byggnad, som godkänts i beviljat bygglov.
 • Bygg inte komplementbyggnad på för stort avstånd från huvudbyggnaden.
 • Bygg inte komplementbyggnad i för höga lägen.
 • Försök inte att tänja på reglerna på ett sådant sätt att du råkar överskrida dem.
 • Bygg till exempel inte en komplementbyggnad med 5,0 meter till taknock och nästan platt tak.
 • Utformningen är viktig också för byggnader som inte kräver bygglov.

Attefallshus

Läs mer om attefallshus här.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 300 meter krävs normalt strandskyddsdispens.

 

Sidan senast uppdaterad 2019-04-17 09.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se