Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 12,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Bygga nytt, ändra eller riva

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Byggnadsställning Nordviksgärde

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva krävs ofta bygglov, rivningslov eller anmälan. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar.

När du vill bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring måste du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga/förändra.

  1. Var bor du?
  2. Vad ska du göra?
  3. Hur går det till?
  4. Vad kostar det?
  5. Var ska du ansöka?

På de här sidorna kan du få reda på vad som behövs. Här finns råd om utformningar och placeringar, information om vilka handlingar som krävs och hur handläggningen går till. Du får också tips om hur du kan snabba på handläggningen genom att bidra med så bra underlag som möjligt.

Samhällsplanering

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande i Sverige.

I översiktsplanen finns Tjörns kommuns avsikter för mark- och vattenområden samt generella rekommendationer för byggande på Tjörn.

Tjörns samhällsplanering bedrivs i dialog med medborgarna och det efterfrågas boende för alla stadier i livet; från eget hus på kommunala tomter till hyreslägenheter och bostadsrätter. Och med ett flertal detaljplaner som vunnit laga kraft under året blir valmöjligheterna stora.

Drop-in - Rådgivning i bygglovsfrågor

torsdagar mellan klockan 16 och 18 har bygglovsenheten drop-in. Du kan då få 15 minuters rådgivning av någon av de handläggare som finns på plats.

Observera att torsdagen den 5 december har vi ingen rådgivning

 

Vi tar julledigt mellan den 19/12 och 2/1,

så då har vi ingen Drop-in.

Välkommen åter 2020!

Boka tid
Vi ser helst att du besöker oss under drop-in-tiden, men i de fall du inte har möjlighet att komma då är du välkommen att boka en tid (telefonnummer hittar du under fliken "Kontakta oss").

Besöksadress

Kommunhuset, Krokdalsvägen 1, Skärhamn


 

Sidan senast uppdaterad 2019-11-28 14.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se