Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Radon

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Radon är en gas som i större mängder kan skada din hälsa. Radon varken luktar eller syns.

Varifrån kommer radon?

Radon är en naturlig gas som finns i luften, marken och vattnet. Den kan också komma från olika byggnadsmaterial.

Radongasen kan komma från:

  • Radonförande berggrund, särskilt om husen är otäta.
  • Fyllnadsmaterial som grus och sten, som används vid husbygget.
  • Blåbetong som byggnadsmaterial.
  • Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Att dricka radonhaltigt vatten är inte särskilt farligt. Den största hälsorisken med att ha radon i sitt vatten är att radonet övergår till gas i inomhusluften.  

Radonmätning

Mätningar av radon i hus bör göras regelbundet. Vart tionde år är lagom ofta. Det kan också vara bra att mäta efter att man tilläggsisolerat, ändrat ventilationen eller gjort andra ändringar.

Beställ din mätdosa från ett ackrediterat laboratorium. Du hittar en lista under länken nere till höger.

Radonhalten i luften mäts kontinuerligt under minst två månader någon gång under perioden 1 oktober–30 april.

Om du bor i lägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätning görs. Bor du i egen fastighet kan du beställa speciella mätdosor från laboratorium.

Om halten är högre än riktvärdet bör man gå igenom ventilationen och kolla byggnadsmaterialet i huset.
 
Enligt miljömålet "God bebyggd miljö" ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m³ i luft. Mätningarna ska göras under eldningssäsongen och utföras enligt Strålskyddsinstitutets metodbeskrivning av ett ackrediterat mätföretag.

Sidan senast uppdaterad 2019-01-14 14.40

Här hittar du laboratorier där du kan beställa mätdosor

                                         SWEDAC: Lista på ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se