Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,3 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Luften utomhus

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Moln (över Hamneberget)

Utsläpp av luftföroreningar sker från bland annat transporter, uppvärmning och industrier. Luftföroreningar kommer även över landets gränser.

Miljökvalitetsnormer

Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som inte bör eller får överskridas. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluft.

Vad kan du göra?

Det finns många sätt du kan bidra till mindre utsläpp och bättre luft. De största möjligheterna gäller vägtrafiken. Att gå, cykla eller åka kollektivt i stället för att ta bilen - särskilt för korta resor inom kommunen - gör mycket för utsläppen. Att använda bästa möjliga bränsle och ett så energisnålt fordon som möjligt likaså. När det gäller värme och energi i hemmet kan man ofta minska oljeförbrukningen genom allmän sparsamhet. Det går också att ersätta en del av förbrukningen med exempelvis en värmepump eller solfångare. Även vedeldning ger utsläpp.

Sidan senast uppdaterad 2013-05-23 13.51
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se