Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Buller och luftkvalitet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bilar vid Myggenäs korsväg

Luftkvalitet och ljud som omger oss i vår närmiljö är två faktorer som påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt.

Buller kan definieras som "allt oönskat ljud". Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person. Vanliga bullerkällor är trafik, industrier, fläkt- och kylanläggningar. På fritiden använder vi en mängd bullrande maskiner som också kan störa.

Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. Luftföroreningar kan också smutsa ner eller skada egendom som är utsatt för föroreningarna.

Sidan senast uppdaterad 2014-03-04 10.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se