Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Sotning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Sotning innebär att ta bort brännbara sotbeläggningar så att risken för skorstensbrand och skadorna vid en skorstensbrand minimeras. Det är en brandförebyggande åtgärd som kommunen ansvarar för.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler rengör man alla ytor som rökgaserna passerar. Myndigheten för samhällsberedskap har föreskrifter och allmänna råd  om sotning och brandskyddskontroll som Tjörns kommun följer.

Imkanalen (köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus) omfattas inte av kravet på sotning. Den behöver dock rengöras med jämna mellanrum, om inte annat så för att fungera ordentligt. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Vem får utföra sotning?

Sotningstjänst i Väst AB har entreprenaden för sotning i Tjörns kommun genom skorstensfejarmästare Johan Palevik.

Eftersom du har det främsta ansvaret för ditt eget brandskydd kan du själv få utföra sotning i den egna fastigheten, om du har tillräckligt goda kunskaper. Du måste få tillstånd från kommunen för att sota själv. Se länk till vänster för mer information om att sota själv.

Skorstensfejarmästaren kontrollerar brandskyddet även hos de som sotar själva.

Vad kostar det?

Kostnader för sotning regleras i Tjörns kommuns sotningstaxa (se länk till vänster). Taxan justeras årligen.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-25 10.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se