Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Bostadsanpassning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bostadsanpassningsbidrag är till för att bygga om och individuellt anpassa bostäder, så att funktionshindrade personer kan bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt. Det ska täcka skäliga kostnader för anpassandet.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har ett tillfälligt funktionshinder. Behovet av anpassning ska styrkas med ett intyg från din arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.

För att bidraget ska utbetalas krävs att din fastighetsägare ger sitt medgivande.
 
Om du ska flytta
Tänk på att du är skyldig att välja en lämplig bostad utifrån ditt funktionshinder. Om du är osäker kontakta kommunens arbetsterapeuter för råd.

Ansökningshandlingar

Efter bedömning av behov skriver arbetsterapeuten intyg för bostadsanpassning. Du skickar själv in ansökan om bidrag till bostadsanpassning samt intyget till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bostadsanpassningen.Med ansökan ska följande handlingar lämnas in:

  • Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart kan kommunen dock efterge kravet på intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram. 
  • En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
  • Planritningar och uppställningsritningar om det är fråga om omfattande arbeten.
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om planlösningen kommer att ändras.
  • Ett intyg från fastighetsägaren om att åtgärderna får utföras och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid flyttning eller i något annat fall

Beslut

Kommunens handläggare beslutar om bidraget.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till den sökande när arbetet är färdigt.

Sidan senast uppdaterad 2019-08-28 16.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se