Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,0 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Bostadsanpassning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bostadsanpassningsbidrag är till för att bygga om och individuellt anpassa bostäder, så att personer med funktionsnedsättning kan bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt. Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag beviljas inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning. Behovet av anpassning ska styrkas med ett intyg från din arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.

Äger du inte din bostad krävs att din fastighetsägare ger sitt medgivande till anpassningen.

Om du ska flytta ska du välja en lämplig bostad utifrån din funktionsnedsättning. Om du är osäker - kontakta kommunens handläggare för råd.

Ansökningshandlingar

Du skickar din ansökan till kommunens handläggare.

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Komplett ifylld ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen
  • Offert eller kostnadsberäkning

Vid mer omfattande åtgärder kan det vara nödvändigt att din ansökan kompletteras med ytterligare handlingar, t.ex. planritningar och/eller teknisk beskrivning över utformning.

Beslut

Kommunens handläggare beslutar om de åtgärderna du sökt för är berättigade till bidrag samt om bidragets storlek.

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna. Om du väljer en dyra­re lösning får du själv betala den extra kostnaden.

Vem beställer arbetet?

Det är du som tar in offert på sökt åtgärd. Offerten ska bifogas ansökan. När du fått ett beslut på bifall (godkännande) till din ansökan beställer du själv arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald.

Utbetalning av bidrag

Du skickar in kopia på faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningen utförts och den faktiska kostnaden för denna.

Bidraget från kommunen sätts därefter in på ditt bankkonto.

Kontakt/information

Du är välkommen att kontakta kommunens handläggare för mer information kring din ansökan.

Sidan senast uppdaterad 2020-03-23 12.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se