Vanliga frågor – Avfall & återvinning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här är några av de vanligaste frågorna kommunen får om avfall och återvinning med mera.

Var ligger återvinningscentralen?
Vad är det för öppettider på Tjörns återvinningscentral/Heås?

Se sidan Tjörns återvinningscentral.

Vem har hand om återvinningsstationerna på Tjörn?

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Se deras hemsida www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har inte fått soporna hämtade

Kontakta Renova 0304-67 17 25 (för ytterligare kontaktinformation, se hemsidan www.renova.selänk till annan webbplats).

En tänkbar anledning till att säckar inte hämtas är att de är för tunga, en sopsäck får väga max 15 kg.

När är nästa tömning?

Kontrollera hämtschemat eller kontakta Renova (kontaktuppgifter ovan).

Jag har inte fått tömt och vill därför inte betala min räkning

Om det inte blir tömt kontakta Renova på 0304-67 17 25 eller e-post kundservice@renova.se innan nästa ordinarie hämtning. Har Renova gjort fel kommer de ut till dig och gör en gratis budad tömning. Om du inte har hört av dig och reklamerat att tjänsten inte blivit utförd kan du inte få ekonomisk ersättning. Däremot så kan du få en gratis budad tömning om Renova gjort fel och du medelat detta innan nästa ordinare hämtning.

Var får jag tag på nya påsar?

När du behöver nya påsar sätter du fast en påse under lockets kant, väl synligt. Då får du nya påsar när vi hämtar ditt avfall. Har du ingen påse kvar går det även bra att lägga dit en lapp.

Hur avslutar jag mitt abonnemang?

Vi har en blankett för sådant: ägarbyte på fastighet - vatten och avlopp (VA) eller renhållning.

Jag vill ha anstånd med min faktura

Kontakta ekonomiavdelningen på Tjörns kommun.
 
Vad har jag för abonnemang?

Kontakta Tjörns kundcenter.

Jag vill ändra intervall och abonnemang

Kontakta Tjörns kundcenter.

Hur länge kan jag ha uppehåll i sophämtningen? Hur kort uppehåll kan jag ha?                                                                                                   

Om en fastighet är obebodd i 6 månader eller mer kan du ansökaPDF om uppehåll i sophämtningen. Du kan ha uppehåll så länge fastigheten är obebodd men en ny ansökan måste skickas in vartannat år då Miljöavdelningen bara godkänner uppehåll 2 år i taget. Observera att Miljöavdelningen tar ut en handläggningsavgift för din uppehållsansökan.

Jag har en liten sommarstuga på Tjörn. Det är ett litet hus och vi är inte där så ofta. Vi har inte ens indraget vatten. Ändå får jag besked om att jag måste ha sophämtning. Stämmer det verkligen?

Ja, det stämmer. Alla som ger upphov till hushållsavfall måste ha ett sophämtningsabonnemang hos kommunen. Det gäller för både företag och privatpersoner. Vet du om att du inte kommer vistas i din sommarstuga under 6 månader eller mer kan du ansöka om uppehåll. (Se frågan ovan.)

Är det inte bättre att minska matsvinnet istället för att sortera ut det?

Självklart! Enligt Avfall Sverige är det miljömässigt tio gånger bättre att matavfall inte uppstår än att göra biogas av det. Det matavfall som likväl uppstår är bäst att samla in för biogasproduktion.

Är det bäst för miljön att kompostera hemma eller ska jag anmäla mig till matavfallsinsamlingen?

Anmäl dig till matavfallsinsamlingen. På det sättet tas både energin och näringsämnena i matavfallet tillvara. En studie från Stockholm visar att energin som utvinns ur matavfallet när det rötas är mer än 20 gånger större än energin som går åt för insamlingen. 

Med hemkompost minskar behovet av att köpa gödning. Å andra sidan används biogödseln i jordbruket istället för importerat konstgödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel vilket leder till mindre skadliga partiklar i avgaserna och förstås minskade utsläpp av koldioxid.

Varför en papperspåse istället för majsstärkelse eller plast?

Papperspåsen har fördelen att den andas. Ca 30 % av vikten försvinner som vattenånga vilket minskar transporter och risken för lukt. Även majsstärkelsepåsen andas lite, plastpåsar gör det inte alls.

Papperspåsarna är förstås tillverkade av förnyelsebara råvaror medan majsstärkelsepåsarna även innehåller plast. Papperspåsar är vanligaste insamlingssystemet i Sverige och är anpassat för biogasproduktion; det blir helt enkelt mer gas och rötrest. Majsstärkelse är framför allt till för kompostering.

Hur förebygger jag lukt och flugor?

Det viktigaste är att avfallet är någorlunda torrt och att påsen försluts ordentligt. Får avfallet rinna av i vasken innan det läggs i påsen och öppningen knycklas ihop kan det ligga länge i kärlet utan att skapa problem.

Att strö nyklippt gräs i kärlet kan hjälpa. Försök ha kärlet i skugga. Att bygga en liten inhägnad kan ge skugga och samtidigt vara snyggt. Se bara till att ventilationen fortfarande är god.

Påsarna fryser fast i kärlet på vintern

De fryser lätt fast om de är lite fuktiga när de hamnar i kärlet. Prova att låta påsen frysa till först, utanför dörren till exempel, innan den läggs i kärlet.

Det blir sällan problem med lukt eftersom det sällan går från minusgrader till sommarvärme.

Finns det andra färger på kärlet än brunt?

Nej. Bruna kärl är EU-standard för matavfall och därför kan vi bara erbjuda den färgen. Om kärlet är alltför iögonfallande går det bra att ha det undanställt alla dagar förutom hämtningsdagen, eller bygga ett litet staket runt om.

Det finns inte plats för två kärl

Kärlen behöver bara stå vid vägen på hämtningsdagen. Kanske det finns plats längre in på tomten?

Bor du i radhus eller liknande så kan det vara en idé att diskutera gemensamma kärl i skåp eller undermarksbehållare i samfällighetsföreningen.

Läs mer om abonnemang för avfall

Varför två kärl istället för ett med två fack?

Att tömma tvåfackskärl kräver specialfordon vilket gör hämtningen dyrare och svårare att organisera. Två kärl ger en mer pålitlig sophämtning eftersom det är flexiblare.

Olja och stekfett bör ju läggas i bruna påsen, men det läcker lätt igenom

Fett är bra att göra biogas på och kan täppa till i avloppet om det inte tas om hand. Det blir dock lätt kladdigt i papperspåsen. Använd mycket hushållspapper för att suga upp fettet. Större mängder fett (till exempel från fritering) är bättre att hälla i en plastflaska eller liknande som kan slängas i den vanliga soppåsen.

Varför får jag inte lägga trädgårdsavfall i bruna tunnan?

Grova grenar, rötter och jord blir det ingen biogas av, det skulle kräva en annan behandling än den vi har idag. Dessa är bättre att kompostera hemma eller lämna på återvinningscentralen.

Gräsklipp, löv och fallfrukt går att göra biogas på. Att fylla kärlen för mycket gör dem väldigt tunga och skapar arbetsmiljöproblem för sopåkarna.

Vanliga frågor om Tjörns återvinningscentral

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?

Här lämnar du grovavfall, miljöfarligt avfall, byggavfall med mera.

Följande material tas emot:

 • brännbart avfall
 • obrännbart avfall
 • gips
 • skrot
 • trä
 • hårdplast
 • impregnerat trä
 • trädgårdsavfall (även invasiva främmande arter)
 • ris
 • vitvaror
 • kyl och frys (avgiftsfritt om produkterna omfattas av producentansvar)
 • avfall till sortering (blandat avfall)
 • asbest (väl inplastad).

Kontakta personalen på återvinningscentralen så hjälper de till och anvisar plats för avfallet.

Du kan också lämna in sorterade förpackningar av glas, plast och metall, tidningar med mera.

Grovavfall

Som grovavfall räknas skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte kan lämnas i kärl eller säck för brännbart avfall. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar och julgranar.

Bygg- och rivningsavfall räknas inte som grovavfall. Spisar, tvättmaskiner och dylikt är kasserade elektriska och elektroniska produkter och måste hanteras särskilt, liksom kylar och frysar.

Bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet

Avfall från husbyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor med inblandning av andra material. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in eller ta hand om sådant avfall och det får inte heller lämnas som grovavfall. Möjlighet finns att lämna detta avfall på Heås återvinningscentral vid anvisad plats och mot gällande renhållningstaxa.

Mottagningsavgift för byggavfall med mera vid Heås

Osorterat bygg- och rivningsavfall, branschspecifikt avfall och övrigt industriavfall tas inte emot. Hänvisas till sorteringsanläggning eller specialomhändertagande.

Enskilda personer får utan extra avgift avlämna mindre mängder grovsopor som transporteras med personbil och dylikt.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-09 10.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se