Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind W 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vad du kan lämna på återvinningscentralen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns återvinningcentral är till för hushåll inom kommunen. Hushåll som betalar grundavgift får lämna mindre mängd sorterat grovavfall utan extra betalning.

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?

Här lämnar du grovavfall, miljöfarligt avfall, byggavfall med mera.

Följande material tas emot:

 • brännbart avfall
 • obrännbart avfall
 • gips
 • skrot
 • trä
 • hårdplast
 • impregnerat trä
 • trädgårdsavfall (även invasiva främmande arter)
 • ris
 • vitvaror
 • kyl och frys (avgiftsfritt om produkterna omfattas av producentansvar)
 • avfall till sortering (blandat avfall)
 • asbest (väl inplastad).

Kontakta personalen på återvinningscentralen så hjälper de till och anvisar plats för avfallet.

Du kan också lämna in sorterade förpackningar av glas, plast och metall, tidningar med mera.

Grovavfall

Som grovavfall räknas skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte kan lämnas i kärl eller säck för brännbart avfall. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar och julgranar.

Bygg- och rivningsavfall räknas inte som grovavfall. Spisar, tvättmaskiner och dylikt är kasserade elektriska och elektroniska produkter och måste hanteras särskilt, liksom kylar och frysar.

Bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet

Avfall från husbyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor med inblandning av andra material. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in eller ta hand om sådant avfall och det får inte heller lämnas som grovavfall. Möjlighet finns att lämna detta avfall på Heås återvinningscentral vid anvisad plats och mot gällande renhållningstaxa.

Mottagningsavgift för byggavfall med mera vid Heås

Osorterat bygg- och rivningsavfall, branschspecifikt avfall och övrigt industriavfall tas inte emot. Hänvisas till sorteringsanläggning eller specialomhändertagande.

Enskilda personer får utan extra avgift avlämna mindre mängder grovsopor som transporteras med personbil och dylikt.

Sidan senast uppdaterad 2019-10-10 16.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se