Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp (va) i de delar av kommunen där bebyggelsen tillåter. I glesare bebyggelse ordnar ofta fastighetsägaren en egen godkänd brunn och avloppsanläggning. På denna sida får du information om din vattenmätare, hur du ansluter till ledningsnätet, hur du kan ta reda på var ledningarna går och hur du undviker att ledningar fryser sönder.

Så vet du var va-ledningarna går

Kommunens ledningar ligger i regel nergrävda ute i gatan och inte på privat mark. Anslutningspunkten, där kommunalt vatten och avlopp ansluter till privat fastighet, ligger cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. Om du vill veta var din fastighet är ansluten kan du beställa en så kallad va-uppgift av kundcenter. Om du har tillgång till bygglovsritningar för din fastighet kan dessa ge vissa svar på var ledningarna går. Annars har va-enheten i regel inte någon information om dina privata ledningar på din tomt.

Din användning av vatten, vattenmätare

Är du ansluten till kommunalt vatten och har ett abonnemang har du en vattenmätare installerad i eller i anslutning till ditt hus. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten.

En gång per år får du ett avläsningskort där du själv läser av mätarställningen och skickar avläsningskortet till va-enheten. Avläsningen är grunden för hur mycket som debiteras för den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och spillvatten. Vid vissa tillfällen gör va-enheten egna avläsningar.

Även om vattenmätaren är placerad i din fastighet så är det va-enheten som äger och ansvarar för att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Som fastighetsägare ansvarar du för mätarens skick och står för kostnader för reparationer av mätaren. Kontakta kundcenter om

  • vattenmätaren har skadats
  • du planerar att ändra vattenmätarens placering.

Det är vanligt med vattenskador i dåligt isolerade sommarhus. Kommunen har små möjligheter att upptäcka en läcka i ditt hus eller sommarhus. En läcka kan orsaka stora skador på din fastighet och det slösar på kommunens vattenresurser. Misstänker du att din mätare har frusit ska denna tinas upp (ej med öppen låga) och vattnet till fastigheten ska stängas av. Det är endast behörig personal från kommunen som kan stänga av vattnet.

Ansluta till va-nätet

Är du fastighetsägare och vill ansluta din fastighet till kommunens ledningsnät kan du ansöka om det. När va-enheten har fått din ansökan kan de lämna mer exakt information om vad som gäller för din fastighet. En anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med anslutningen.

För entreprenörer finns en detaljerad teknisk handbok för att säkerställa ett hållbart och robust VA-system på lång sikt. Kontakta VA-avdelningen för mer information.

Det är fastighetsägarens ansvar att bekosta och skapa en bra plats för vattenmätaren. Innan montering ska ett återströmningsskydd monteras som hindrar förorening av vatten (återströmningsskyddet ska vara enligt svensk standard SS-EN 1717). Platsen ska godkännas av va-enheten.

Lämplig placering av vattenmätaren

  • till exempel ett våtrum med golvbrunn.
  • Det ska vara ett låsbart utrymme med belysning där vattenmätaren nås direkt utifrån eller direkt innanför grundmur.
  • Utrymmet ska ge skydd mot yttre påverkan, frysning eller hög uppvärmning.
  • Det ska tåla spill och vattenläckage och vara väl ventilerat för att undvika kondens och mögel.

Illustrering av avstängningsventil och lämplig placering

Montering av vattenmätare, illustration
Utrymme för vattenmätare, illustration

Påsläpp och avstängning av vatten

Behöver du få vattnet till din fastighet påsläppt eller avstängt ska du kontakta Tjörns kundcenter senast en vecka före önskat datum. Någon behöver vara på plats när vattnet stängs av eller sätts på. I kontakt med Tjörns kundcenter ska du meddela önskat datum för avstängning eller påsläpp, fastighetsbeteckning, namn, adress och telefon. Det finns även tillfällen för kostnadsfritt påsläpp och avstängning.

Kommunen erbjuder gratis avstängning och påsläpp av vatten under vår och höst. Det är för att undvika vattenläckor om vattenmätare fryser sönder. Resten av året tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Aktuella tider annonseras under rubriken aktuellt på Tjörns kommuns webbplats.

Aktuella kostnader, vad du betalar för i din VA-avgift och hur du kan påverka din VA-avgift.

Kontakt

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Övrig tid kundcenter (dagtid) eller Tjänsteperson i beredskap, TIB (akuta läckor kvällar och helger).

Tjänsteperson i beredskap, TiB

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet