Tjörn kommuns logga, till startsidan

Eget dricksvatten

Har du egen brunn eller ett vattenverk ansvarar du för dricksvattnets kvalitet. Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det finns riktvärden för vad som är god vattenkvalitet. På denna sida finns information till dig som privatperson och företagare om provtagning, vad som ska anmälas till miljöavdelningen samt gällande regler.

Du som har egen brunn ansvarar själv för att göra provtagningar på ditt vatten.

Analysera ditt dricksvatten

Regler för dricksvatten och egen brunn

Vilka regler som gäller för ditt dricksvatten beror på hur mycket vatten du producerar, till hur många och till vem du levererar.

Dricksvattenproduktion i liten skala

Har du egen brunn eller ett eget vattenverk och uppfyller samtliga kriterier nedan så har du en dricksvattenproduktion i liten skala.

Din brunn eller ditt vattenverk

  • producerar i genomsnitt mindre än 10 kubikmeter per dygn
  • försörjer mindre än 50 personer
  • levererar inte vatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Om du uppfyller kriterierna ovan för dricksvattenproduktion i liten skala, behöver du inte anmäla din anläggning till miljöavdelningen. Du ansvarar själv för att följa livsmedelsverkets råd om vatenkvalitet.

Miljöavdelningen rekommenderar att du regelbundet kontrollerar ditt brunnsvatten genom att ta ett vattenprov som du skickar på analys till ett laboratorium. Kontaktuppgifter till laboratorium finns i kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Har du egen brunn eller ett eget vattenverk och uppfyller någon av kriterierna nedan så har du en dricksvattenproduktion i stor skala.

Din brunn eller ditt vattenverk

  • producerar i genomsnitt 10 kubikmeter perdygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler oavsett produktionsmängd
  • levererar vatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Det kan till exempel vara om

  • du äger en fastighet med lägenheter som du hyr ut
  • du förser en campingplats, bygdegård eller en samfällighet med dricksvatten
  • du eller din ideella förening ansvarar för en uthyrningslokal där de som hyr har tillgång till ett kök
  • du förser ett livsmedelsföretag med dricksvatten.

Anmäl till miljöavdelningen
Uppfyller du någon av kriterierna ovan så ska du anmäla din dricksvattenanläggning till miljöavdelningen via en blankett. Blanketten finns längst ner på sidan.

Lämna undersökningsprogram och faroanalys
Du ska kontrollera ditt vatten, göra regelbundna undersökningar och identifiera faror som ska förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Det görs i ett undersökningsprogram och en faroanalys som lämnas till miljöavdelningen via en blankett. Därefter ska undersökningsprogram och faraoanalys godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Blanketterna finns längst ner på sidan.

Följ livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
En egen brunn eller ett eget vattenverk räknas som en dricksvattenanläggning. Du ska därför följa livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Har du små barn och en egen brunn kan du få hjälp med ett kostnadsfritt prov av vattnet för att ta reda på fluorhalten. Om tänderna får för mycket fluor via dricksvattnet under den tid de bildas vid 0-6 år kan det bli en störning i tandemaljen. Denna förändring visar sig oftast som vita fläckar, dental fluoros och är ovanlig i Sverige. Vänd dig till närmaste Folktandvårdsklinik eller barnhälsovård för hjälp med provtagning.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Kontakta miljöavdelningen vid frågor

Du kan kontakta miljöavdelningen för att få hjälp och råd om hur du ska hantera ditt egna dricksvatten både som privatperson och företagare.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet