Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vatten och avlopp

På Tjörn finns ett huvudledningsnät för vatten och avlopp (va) som är 55 mil långt och sträcker sig både på land och i havet. Va-enheten har beredskap dygnet runt, året runt för att ledningsnätet ska fungera.

Driftinformation

Håll dig uppdaterad om pågående driftstörningar i vatten- och avloppsnätet.

Analysera ditt vatten

Har du en egen brunn kan du göra en vattenanalys för att vara säker på att det håller en bra kvalitet.

Påsläpp och avstängning av vatten

Du kan få ditt vatten påsläppt eller avstängt via Tjörns kundcenter. Det finns även datum för gratis påsläpp och avstängning under vår och höst.

Egen brunn och eget avlopp

Om du har egen brunn eller eget avlopp gäller särskilda regler för hur de ska anläggas, för privatpersoner respektive företagare. Du kan behöva söka tillstånd för att bygga ny eller ändra en anläggning och kontroller kan göras av miljöavdelningen.

Detta får du för din va-avgift

Va-taxorna motsvarar kostnaderna för va-verksamheten. Den är alltså självfinansierad och får inte några bidrag från skattepengar. Va-avgiften täcker bland annat kostnaderna för 

  • vattenledningar, anläggningar och pumpstationer
  • rening av dricks- och avloppsvatten
  • administration, planering och information.

Påverka dina va-kostnader

Det mest effektiva sättet att minska dina utgifter för vatten och avlopp är att spara på vattnet.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

Tjörns kundcenter har kundtjänst för vatten och avlopp. Vid akuta problem under kvällar och helger, ring Tjänsteperson i beredskap, TIB.

Tjörns kundcenter

Öppettider:
Måndag–torsdag 8–19
Fredag 8–17
Lördag–söndag 11–15

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Tjänsteperson i beredskap, TiB

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.

Kundtjänst vatten och avlopp–drift

Måndag–fredag 8–12

Kontakta vatten och avlopp–drift för att anmäla en läcka eller om du har frågor om vattenmätare eller liknande.


Sidansvarig Mia Marie Johansson/Senast uppdaterad 16 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet