Tjörn kommuns logga, till startsidan

Marklov

Ska du förändra marken genom att schakta och fylla, spränga eller spräcka sten kan du behöva marklov eller tillstånd från polisen. Här kan du läsa om vilka tillstånd du behöver och hur du ansöker eller söker tillstånd.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Hur planen ser ut för området där du bor, påverkar vilka regler som gäller för den aktuella fasigheten. Om du bor inom strandskyddat område, i en unik kulturmiljö, i en kulturhistorisk byggnad, i naturreservat eller naturvårdsområde, eller i ett område med ansvarsarter gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas.

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Schakta och fylla

  • Det krävs marklov inom detaljplanerat område när markens höjdnivå ändras med 50 centimeter eller mer.
  • Det krävs inte marklov utanför detaljplanerat område.

Sprängning och stenspräckning

  • Det krävs tillstånd från polisen för stenspräckning och sprängning inom detaljplanerat område.

Handlingar, kostnader och ansökan om marklov

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga vid din ansökan:

  • Situationsplan
  • Marksektionsritning
  • Markplaneringsritning
  • Enkel kontrollplan (enklare ärenden)
  • Uppgifter om kontrollansvarig (komplexa ärenden)

Självservice

Kontakt

Byggavdelningen

Kom i kontakt med byggavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Vi ber dig att i första hand kontakta oss via mejl till bygg@tjorn.se eller direkt till din handläggare.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 3 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet