Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Tjörn har många vackra kulturmiljöer att värna om. Till exempel gamla fiskesamhällen och traditionella lantbruksmiljöer. Här kan du läsa om vilka områden det gäller. Om du bor i ett sådant område påverkar detta när du ska bygga nytt, ändra eller riva.

Unika kulturmiljöer på Tjörn

Tjörns kommuns unika kulturmiljöer, hur de utvecklas, hur de vårdas och hur vi ska förhålla oss till förändringar i dem framgår i kommunens kulturmiljöprogram från 2016. Viktiga karaktärsdrag på hus på Tjörn är till exempel de ljusa träfasaderna, de röda tegeltaken, proportionerna på enkel- och dubbelhusen och husens placering i landskapet. Det gäller främst i de gamla fiskesamhällena och de traditionella lantbruksmiljöerna. Du kan begära ut kulturmiljöprogrammet ur diariet eller kontakta kundcenter.

Bygga till, ändra eller riva kulturhistoriska byggnader eller byggnader i kulturmiljöer

  • Bygglov kan krävas för åtgärder som annars inte kräver bygglov om fastigheten är en kulturhistorisk byggnad eller ligger i ett utpekat kulturmiljöområde. Exempel är attefallshus eller solceller.
  • Det krävs hänsyn till omgivningen när anpassningar ska göras i utpekade kulturmiljöer.
  • Kraven på utformning ser olika ut inom olika delar av Tjörn.
  • En godtagbar utformning prövas med hänsyn till lagstiftning, gällande översiktsplan, detaljplan och kulturmiljöprogram.
  • Rivning kan ibland vara förbjuden.

Självservice

Kontakt

Byggavdelningen

Drop in för 15 minuters rådgivning, med bygglovshandläggare
Måndagar 16–18

Besöksadress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn


Sidansvarig Birgitta Rolfsdotter Johannesson/Senast uppdaterad 29 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet