Tjörn kommuns logga, till startsidan

Arbetet med ny översiktsplan – Möjligheternas ÖP 2040

Arbetet pågår med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Tjörns kommun.

Inledande ÖP-arbete

Under 2020 har kommunen utarbetat nya kunskapsunderlag för ÖP, bland annat gällande hur Tjörn kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Vidare har olika utvecklingsscenarier studerats för att klarlägga hur den kommunala visionen Tjörn 2035 ska kunna förverkligas genom ÖP. Det inledande ÖP-arbetet har även omfattat en politisk dialog kring övergripande planeringsinriktningar gällande markanvändning för såväl bebyggelseutveckling som bevarande av grönområden och jordbruksmark.

Invånardialog

Under sommaren 2021 har en digital invånardialog genomförts som del av arbetet med den nya ÖP:n. Alla intresserade har haft möjlighet att svara på frågor om framtidens Tjörn och berätta hur de vill att Tjörn ska se ut år 2040, under rubrikerna ”2040-frågan”, ”Hej Tjörnbo!”, ”Tjörns själ 2.0” och ”Sagan om Tjörn”. Dialogarbetet fortsätter på olika sätt under höst och vinter 2021–2022. Resultat från dialogen kommer att publiceras under 2022.

ÖP-samråd under första halvåret 2023

Planavdelningen arbetar med en preliminär tidsplan att ÖP-samråd ska kunna startas under första kvartalet 2023.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet