Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Grundsärskolan åk 1-9

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Grundsärskolan bedrivs på enheten också med inriktning träningsskolan. Läroplanen är densamma som grundskolans, men särskolan har egna kursplaner i ämnena.

Kunskapskrav finns för grundsärskolans årskurs 6, 9 och inom träningssärskolan finns kunskapskrav för grundläggande och fördjupande kunskaper i årskurs 9.

Arbetsplaner skrivs i varje ämne som utmynnar i ett omdöme när arbetsperioden är slut. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev.

Elever mottagna i grundsärskolan har sin undervisning på enheten Häggvallskolan/Fridas Hage.

Elever I årskurs 1-5 går på Fridas Hage och elever i årskurs 6-9 går på Häggvallskolan.

De allra flesta går individintegrerade i grundskolans klasser och några i särskolans verksamhet. Några elever går också kvar individintegrerade i sin "hemskola".

Särskolans fritidshemsomsorg bedrivs på den "hemskolan", eleven geografiskt tillhör.

Att arbeta med inkludering är för oss självklart. Jag som rektor och ansvarig för särskolan betraktar inkluderingen som en del av den övriga skolutvecklingen och inte som någon separat del. Eleverna ska gå på en skola där alla kan tillgodogöra sig kunskaper var och en på sitt sätt. I våra studiegrupper med elever i behov av stöd finns ofta grundskolans och särskolans elever blandade. Att arbeta med inkludering ger också grundskolans lärare högre kompetens i att undervisa elever i behov av stöd samt kunskap om de funktionshinder som kan förekomma bland särskolan elever. På båda skolorna finns trygghetsteam som arbetar förebyggande och aktivt mot mobbning och kränkande beteenden.

Grundsärskolans organisation ingår i enheten. Personalen ingår i de olika ansvarsområden som förekommer på skolorna. Grundsärskolan har samarbete med habiliteringen, LSS samt andra specialfunktioner.

Vi arbetar mycket med IT som läromedel och alternativ kommunikation AKK till eleverna i arbetet med att få en bra kommunikation.

En viktig del i vårt arbete är att ha god kontakt med föräldrarna och berätta om vad vi gör. En loggbok går dagligen mellan skola och hem, och i de fall eleven går i skolbarnsomsorg även dit. I loggboken finns bilder och text om vad dagen innehållit och också vad som händer under morgondagen.

Välkommen att kontakta med mig vid frågor och funderingar om Grundsärskolans verksamhet.

Hans Persson, rektor
tel 0304-60 19 11

Sidan senast uppdaterad 2020-02-04 09.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se