Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind W 12,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skolinspektion

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det är Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen av all förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i trygg miljö.

Barn- och elevombud

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen men har samtidigt en självständig funktion. BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och förskola.

Överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) är en egen myndighet som är knuten till Skolinspektionen. Nämnden kan ompröva beslut som tagits av en skolhuvudman, exempelvis en kommun. Detta görs om det bedöms vara särskilt viktigt för en  enskild elev.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 15.13
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se