Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Politiska mål och inriktning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem)
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieungdomar
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särvux
 • svenska för invandrare (SFI)

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2019:

 • IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan..
 • Eleverna ges inflytande och medbestämmande i skolan.
 • Skapa möjligheter till ett gott liv för barn och unga.
 • Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet.
 • Antalet kränkningar i grundskolan ska minska.
 • Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i Läroplan för grundskola 2011 (Lgr 11).
 • Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar.
 • Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem.
 • Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens.
 • Utöka samarbetet mellan Tjörns skolor och förvärvslivet.
 • Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna.
Sidan senast uppdaterad 2019-04-17 11.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se