Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind W 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lagar och förordningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alla barn och ungdomar ska ges samma möjlighet att gå i skolan. Detta oberoende av kön, boendeort eller hur de sociala och ekonomiska förhållandena ser ut. Utbildningen ska vara likadan eller likvärdig oavsett var i landet utbildningen finns. Skolor kan vara kommunala eller fristående.

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Skolväsendet omfattar skolformerna:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • utbildning i svenska för invandrare

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

I grundskoleförordningen finns fler föreskrifter om grundskolan. Här kan man läsa mer om undervisningens innehåll, samverkansformer, lärotider, särskilda stödinsatser, elever, betyg med mera.

Varje skolform har en egen läroplan. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund  och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-07 14.41
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se