Ekonomi och studiemedel

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Spargris och pengar. Foto från msClipart
Du som studerar på gymnasiet och är under 20 år har rätt till studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika bidrag:
  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

Studiebidrag


Studiebidraget får du automatiskt när du är inskriven på en gymnasieskola. Du behöver alltså inte ansöka om detta. Studiebidraget är för närvarande 1 050 kronor i månaden. Bidraget betalas vanligtvis ut för 10 månader per läsår; fyra månader på hösten (september–december) samt sex månader på våren (januari–juni).

Extra bidrag


Det finns också möjlighet att söka extra bidrag. Storleken på det extra bidraget baseras på din familjs ekonomi. Centrala Studiestödsnämnden – CSN – räknar in dina beräknade inkomster under aktuell period och tar hänsyn till eventuell förmögenhet.

Inackorderingstillägg


Du som behöver bo på en annan ort under din studietid kan ansöka om inackorderingstillägg. Hur mycket du är berättigad till beror på avståndet mellan din hemkommun och skolan. Du ansöker om detta i din hemkommun.

Ekonomi för gymnasiestuderande som fyller 20 år


Om du under din studietid fyller 20 år och är inskriven på gymnasieskolan får du inte glömma att ansöka om studiemedel. Du har då inte heller rätt till inackorderingstillägg från din hemkommun. Däremot har du möjlighet att ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel.
Sidan senast uppdaterad 2018-10-08 10.40
Relaterad information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se