Skadeanmälan digitalt lärverktyg

Tjörns kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommunen vill därför erbjuda eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet.

Vid ev skada, fel, stöld eller förlust ska nedanstående formulär fyllas i av vårdnadshavare. Därefter lämnas verktyget till skolan för reparation.

Vid stöld/förlust ska en kopia på polisanmälan bifogas

 


Skola * (obligatorisk)
Multiple selectionÅrskurs * (obligatorisk)
Multiple selection


Behövs ej vid beställning av laddare
Förlust av laddare
Förlust av laddare


Vad har hänt? Var och när inträffade det? Hur gick det till? (Verktyget tas ej in för reparation om beskrivning nedan saknas)Sidan senast uppdaterad: 2019-10-30 13.53

Elevavtal digitalt lärverktyg

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se