Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,0 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Trygghetsteamet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I enighet med läroplanen har Häggvallskolan utarbetat en handligsplan för att motverka trakasserier och upprepade kränkningar bland eleverna.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon utav de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Upprepade kränkningar/mobbning är när någon eller några medvetet och med avsikt upprepade gånger tillfogar en annan skada eller obehag. Det finns en obalans mellan parterna.

På skolan finns ett trygghetsteam som består av skolledning, kurator, skolvärd samt personal från varje arbetslag. Trygghetsteamet träffas två gånger i veckan. Skolvärd och kurator sitter även med i elevhälsoteamet för att få en helhetsbild av eleverna och deras skolsituation.

Trygghetsteamets ansvar är att ta tag i upprepade kränkningar, trakasserier som anmäls till trygghetsteamet. Initiera ett förebyggande arbete på skolan. Kartlägga skolans psykosociala och fysiska miljö genom enkäter.

Alla ärenden som kommer skolan till känna hamnar först på mentorsnivå. Mentorerna följer ärendegången enligt plan, samtal med alla inblandade och ärendet följs upp med uppföljningssamtal.  

Misstänker man att det förkommer trakasserier, upprepade kränkningar tar man genast kontakt med skolan, mentorer eller personal från trygghetsteamet.

I teamet ingår följande personer:

Isabelle Geneheden, Kurator.  tfn: 0304-60 19 07

Viktoria Andrée, lärare AB         

Sabina Fridén, lärare CD 

Roberth Olausson EF

Anne Abrahamsson, Trygghetsvärd   tfn: 0304-60 19 18

Elisabeth Wikberg, Rektor   tfn: 0304-60 19 20

 

Sidan senast uppdaterad 2019-11-14 09.17

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se