Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,9 °C
Medelvind SE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Särskild undervisningsgrupp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På skolan finns en särskild undervisningsgrupp som heter 6-9G. Den är en fortsättning på 1-5:an från Myggenäs skola. De elever som har en plats i denna grupp har uttalat behov av liten grupp.

Alla elever har en tillhörighet i en klass i grundskolan och läser efter grundskolans läroplan och kursplaner.

Inkludering i stor klass sker i ämnen/aktiviteter allt efter förmåga och behov där hänsyn tas till vad som fungerar bra för den enskilda eleven.

I gruppen arbetar lärare och resurspedagoger.

Personalen får handledning av specialpedagog och logopd vid resurscentrum.  Personalen tillhör grundskolans arbetslag och deltar varje vecka på arbetslagens möten. Där sker planering tillsammans med andra undervisande lärare.
 
Alla elever har möjlighet att få anpassad studiegång, vilket gör att schemat anpassas efter elevens behov. Varje elev har sitt eget schema och sin egen planering som de själva har möjlighet att påverka. Arbetsgången bygger på struktur och en väl planerad undervisning.

De ska veta när de ska göra något, var de ska vara, vad de ska göra, hur de ska göra, hur mycket de ska göra, med vem de ska arbeta samt vad de ska göra sedan.
 
Personalen har en regelbunden föräldrakontakt och det erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin.

Kontaktuppgifter

Elisabeth Wikberg, rektor,  0304-601920 

Linnéa Henriksson, lärare

Maria Anvell, lärare

Christina Ekeblad, lärare

Ann Clausen, resurspedagog

Lenita Edling, resurspedagog                                           Sidan senast uppdaterad 2019-11-14 09.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se