Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,7 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Likabehandlingsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planerna finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras. Planerna är anpassade till den egna verksamheten och följs årligen upp och utvärderas.

Häggvallskolans likabehandlingsplanPDF

 

 

Sidan senast uppdaterad 2019-11-14 09.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se