Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Bra att veta

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Busskort

Elever vid Tjörns grundskolor är berättigade till läsårskort beroende på hur långt det är mellan hemmet och anvisad skola.

Förskoleklass till och med årskurs 3: minst 2 000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6: minst 3 000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9: minst 4 000 meter

Läsårskortet gäller vardagar under terminstid mellan kl 04.00–19.00 inom hela kommunen.

Om läsårsskortet förloras eller blir stulet skall detta amälas till respektive rektorsexpedition.

Vid förlust/stulet läsårskort tas ut en avift enligt följande:

Årskurs 1-6:    100 kr

Årskurs 7-9:    200 kr

Gymnasiet:     200 kr

Ersättningskortet hämtas ut på Kundcenter (Tjörns Kommun) mot betalning.

Är läsårskortet obrukbart (defekt eller på annat sätt skadat) lämnas kortet till respektive rektorsexpedition. Eleven får då ett nytt kort att hämta på expeditionen utan kostnad.

Läsårskortet är personligt och en värdehändling.

Har du frågor kring skolskjutsarna kontaktar du Tjörns kundcenter, tel 0304-60 10 10.

Elevskåp

Häggvallskolan erbjuder elevskåp mot en deposition av 100 kronor. Eleven får tillgång till en nyckel. Ett kontrakt skall skrivas på av både vårdnadshavare och elev innan eleven får tillgång till skåpet.

Om nyckeln tappas bort kostar en ny 100 kronor.

Skåpen är endast avsedda för skolmaterial och ytterkläder och privata värdeföremål såsom mobil och plånbok.. Skolan förbehåller sig rätten att vid misstanke om otillåten förvaring kontrollera innehållet i skåpet.

Förvara värdeföremål i skåpen

Lämna alltid värdeföremål såsom mobil och plånbok i skåpet när du går på idrottslektionerna. Vi har ingen möjlighet att ansvara för dessa i omklädningsrummen, idrottshallen.

Cykel- och mopedställ

Vi kan erbjuda cyklar och mopeder att stå under tak men vi kan inte ta ansvar för eventuella skadegörelser. Skolan har inte möjlighet att bevaka dem.

Skadegörelse/okynneslarm

I samband med skadegörelse på skolan görs en tillbudsrapport där händelsen utreds. Utifrån denna kan den/de  skyldige/a, beroende på orsak, bli ersättningsskylldiga.

Brandlarm som sätts igång utan orsak hanteras på samma sätt som skadegörelse.

Skolvärd

Skolvärden ansvarar för att eleverna skall få meningsfull sysselsättning under sina raster och håltimmar.

Skolvärden har också hand om nycklar till de skåp som eleverna erbjuds att hyra under högstadietiden.

Telefonlån

Vid akuta samtal får eleven låna telefon på skolan. Då samtalet gäller sjukdom skall eleven i första hand kontakta skolsköterskan. För övriga samtal tillfrågas mentor.  

Toaletter

För fräscha och trygga toaletter har varje arbetslag på Häggvallskolan egna elevtoaletter.

För tillgång till dessa delar skolan ut nycklar till samtliga elever i respektive arbetslag, utan krav på deposition.

Om nyckeln tappas bort kostar en ny 100 kronor.

Hanteringen av nycklarna sköts av skolvärden.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-14 09.30

Kontaktuppgifter

Expedition

Anne-Charlotte Svedlund

0304-60 19 22

Skolvärd

Anne Abrahamsson

0304-60 19 18  (8.30-16.00)

 

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se