Värdegrunden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vår gemensamma värdegrund på Fridas Hage kan sammanfattas med 5 nyckelord:

Gemenskap, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar.
 
Det är innebörden i dessa ord som genomsyrar hela vårt pedagogiska arbete.
 
Vi vill:

 • komplettera skolan samt ge barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid.
 • tillgodose varje barns behov och ge dem god omsorg.
 • stärka barnens självförtroende som individ och i gemenskapen i gruppen.
 • uppmuntra till kreativitet och fantasi.
 • att verksamheten ska genomsyras av lek och upptäckarglädje.
 • lära barnen empati, så att de blir hänsynsfulla och goda kamrater. Att de lär sig lösa konflikter utan våld, få ökad förståelse och insikt i att alla är olika, men har lika värde.
 • arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor i verksamheten.
 • att barn och föräldrar ska vara delaktiga och känna glädje och trygghet hos oss.
 • uppmuntra barnen till att ta självständiga beslut.

 
En stor del av vår verksamhet bygger på att erbjuda barnen olika aktiviteter, så att de själva får möjlighet att välja.

Vi visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgår vi från ett demokratiskt förhållningssätt.
 
Hur når vi dit?
 
Genom:

 • samtal om hur man är en god, hänsynsfull och förstående kamrat.
 • den fria leken t.ex. rollekar, bygglekar.
 • utelek & rörelselek.
 • att tillgodose barnens behov av olika uttrycksformer och arbeta med varierande skapande material.
 • ord, bild, rörelse, sång & dans. 

 
Vi arbetar i skolan och har bra kommunikation och samarbete med övriga pedagoger vilket leder till god kunskap och ger en helhetssyn på barnen.
Vi deltar i Fridas Hages studie- och fortbildningsdagar och går även på kurser och inspirationsmöten.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-13 13.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se